Nordkapp

Tar i bruk landet og arbeidslysten

honningsvaag.jpg
Norgeskart

Befolkning: 3246

Hvor: Nordkapp kommune ligger i Finnmark, og er en av de største innen fiskeindustrien i fylket. Grieg Seafood ASA har konsesjon til lakseoppdrett i Nordkapp. I 2010 brukte selskapet 847 millioner kroner til innkjøp av varer og tjenester fra norske underleverandører.

“Politikerne sier vi må ta i bruk landet våres. Det er akkurat det vi gjør med fiskeoppdretten.”

Tor Sigmund Thomassen, Grieg

Havbruksanlegg

Eier:
Grieg Seafood Finnmark AS
Kontakt:
http://www.griegseafood.no/
1,02
mrd i verdiskaping. 326 millioner i skatter og avgifter.
1094
arbeidsplasser hos Grieg Seafood Finnmark og deres underleverandører.
404
sykehjemsplasser eller 2445 kommunale barnehageplasser

For 40 år siden, før laks ble en levevei, var Lovund i Nordland i ferd med å bli avfolket. I dag er folketallet mer enn fordoblet, fra 200 til nesten 500, og bygda trenger flere lærere – en fjerdedel av innbyggerne er nemlig under 16 år!

Andre steder meldes det om nytt liv i nedlagte skolehus, og stadig behov for flere barnehageplasser. Langs hele kysten har laksenæringen skapt arbeidsplasser: på oppdrettsanleggene, i slakteriene, i transportnæringen. Ringvirkningene er store, ikke bare langs kysten, men i hele landet. Det forskes på fiskefôr og ny merder. Det utvikles avansert, ny teknologi. Det bygges veier. Nesten 25.000 personer har en arbeidsplass i eller på grunn av laksenæringen!

Vil du vite mer?

På Laksefakta.no finner du mer informasjon om Norge som havbruksnasjon. Forskningsinstituttet Nofima har laget en rapport om ringvirkningene av havbruksnæringen i Norge.

Visste du at...

...hvert årsverk i matfiskproduksjon bidro med en gjennomsnittlig verdiskaping på 3,5 millioner i 2013?

 

Til sammenlikning var det samme år en verdiskaping per årsverk i jordbruk på 360.000 kroner.

På 18 visningsanlegg, fra Hardanger i sør til Troms i nord, kan du oppleve og lære mer om norsk havbruk. Her kan du se hva som må til for å produsere over 38 millioner måltider – hver eneste dag.

Anleggene er åpne for alle som vil lære mer om akvakultur og produksjon av sunn og bærekraftig mat. Mange skoler har besøk på visningsanlegg som en del av undervisningen. På hjemmesidene til visningsanleggene finner du anlegget nærmest deg.

Vil du vite mer?

Besøk hjemmesiden til våre visningsanlegg, og finn ut hvilket anlegg som er nærmest deg:

Utdanning

Les mer

Her er noen yrker som kan gi jobb innen havbruksnæringen:

 • Driftsleder oppdrett
 • Kvalitetsleder
 • Produksjonstekniker
 • Fagarbeider fiskeindustri
 • Logistikk og lagerstyring
 • Produktutvikler fiskefôr
 • Fagarbeider i akvakultur
 • Mellomleder
 • Rengjører
 • Fiskehelsebiolog
 • Miljø- og kvalitetssjef
 • Sekretær
 • Bedriftsrådgiver
 • Organisasjonsmedarbeider
 • Forsker
 • Controller
 • Jurist
 • Eksportsjef
 • Kundekonsulent
 • Personalsjef
 • Marinbiolog
 • Rengjører
 • Fiskeriforvaltning
 • Informasjonsrådgiver
 • Markedsanalytiker...

Nordmenn kan fisk! Vår kunnskap om oppdrett er en ettertraktet eksportvare. Visste du at norske fagfolk er involvert i utviklingen av fiskeoppdrett på Cuba, i Vietnam og Kina?

I hjemlige farvann foregår arbeidet på oppdrettsanleggene døgnet rundt, året rundt. Oppgavene varierer med vær, vind og undervannsstrømmer. Fiskens appetitt varierer også med været, og fôrmengden må tilpasses. Merder, nøter, innfestinger, fortøyninger og lusetall skal kontrolleres. Teknologi og utstyr er avansert – en oppdretter må kunne faget sitt godt, både teoretisk og praktisk!

All matproduksjon i Norge er strengt regulert – også havbruk.

For å drive med lakseoppdrett, kreves konsesjon fra myndighetene. Det stilles strenge krav til overvåking av miljø, fiskehelse og mattrygghet. Oppdretterne er pålagt en rekke særskilte tiltak når det kommer til vannkvalitet, sykdom, fiskehelse, fôr, slakt og transport. Alle havbruksanlegg må inspiseres av en fiskehelsetjeneste minst seks ganger i året. I tillegg har hvert anlegg to årlige besøk av offentlig veterinær eller fiskehelsebiolog. Dette er bare en ørliten del av reglene oppdrettere må forholde seg til. Brudd på reglene kan føre til bøter og fengselsstraff.

Vil du vite mer?

På Laksefakta.no kan du lese mer om miljøkrav, dyrehelse, og hva som må til for å få lov til å drive havbruk:

På Laks.no finner du oppdatert informasjon om havbruk i Norge. Målet er å øke kunnskap om næringen, verdiskapingen den bidrar til, og hvordan næringen jobber for å bli enda mer bærekraftig.

Laksenæringen i Norge står bak Laks.no. Utfyllende informasjon om norsk havbruk, miljø, bærekraft og mattrygghet finner du på laksefakta.no.

Bli med på lunsjprat med Arne Hjeltnes

Vil du laste ned filer?

Her finner du bannerannonser og bilder fra oppdrettsanleggene.

Kontakt

Ansvarlig redaktør for laks.no er Øyvind A. Haram, informasjonssjef i Sjømat Norge.

Epost oah@sjomatnorge.no

Telefon: 908 81 591

Profilartiklene er tilgjengelig for bestilling med følgende logoer: Laks er viktig for Norge/Noreg og Laks er viktig for meg!

Profilartikler: Her finner du Laks er Viktig profilartikler du kan bestille. Det er ulik leveringstid for artiklene. For bestilling av profilartikler kontakt Randi Ellingsen i Artisti på epost.

Bilklistremerker: For bilklistremerker kontakt EuroSign på epost