Norsk laks skaper verdifulle ringvirkninger

Nasjonalt

Havbruksnæringen er en usedvanlig arealeffektiv proteinproduksjon som også skaper store verdier for Norge. Et havbruksanlegg av gjennomsnittlig størrelse bidrar alene til 42 årsverk (primærledd og i leverandørindustri lokalt og nasjonalt). Selskapene hadde en samlet skattekostnad på 3,207 milliarder kroner. Næringen bidrar derfor ikke bare til å opprettholde og bygge kystnære lokalsamfunn, men til hele befolkningens velferd.

Les mer
egg copy.jpg
_DSC2683.jpg
fiskesprett_arbeider.svg

50

milliarder

Havbruksnæringen ga eksportinntekter på over 50 milliarder kroner i 2015.

9 621

årsverk

Havbruksnæringen sysselsatte 9.621 årsverk i primærleddet i 2013. Innkjøp hos leverandørindustrien utgjør 23 600 årsverk i avledet virksomhet i Norge samme år.

EFF_okt09_389.jpg

Lokalt

Havbruksnæringen er utvilsomt en vesentlig bidragsyter til å skape nye private arbeidsplasser i kyst-Norge. Den produserer derfor ikke ikke bare fisk – den bygger også samfunn. Ikke bare i oppdrettsselskapenes hjemkommuner; sysselsettingen spres i stor grad til nabokommuner. Verdiskapning gir dessuten ringvirkningene langt utover tilstøtende kommuner og fylker. Næringen handlet i 2013 varer og tjenester i Norge for over 40 milliarder kroner.

Les mer
Fallback2.jpg
Sjomatrodet-laks-02_F.jpg

681

Millioner

i verdiskapning fra Lerøy på Skjervøy. 249 millioner i skatter og avgifter til felleskapet.

fiskesprett_barnehage.svg

1 907

kommunale barnehageplasser

eller 321 sykehjemsplasser fra skatteinntektene fra fôrprodusenten Skretting i Stokmarknes

DSC_2121.jpg

Samfunn

Kysten og våre kystsamfunn hadde ikke vært det samme uten laksenæringen. Samfunn som før var truet av fraflytting ser nå med optimistiske øyne på fremtiden. Det er behov for ny arbeidskraft, ikke bare på oppdrettsanleggene. Flere kommuner søker etter lærere, og personell til å drifte barnehager. Det bygges nye veier og utvikles ny teknologi i de innerste fjorder. Nesten 25. 000 personer jobber i dag i tilknytning til næringen, mange av disse i en bedrift som er svært viktig for lokalsamfunnet.

Les mer
Fallback3.jpg
DSC_4924.jpg

422

mennesker

bor i dag på Lovund hvor havbruket omsetter for 1,6 mrd. I året. For 40 år siden var innbyggertallet under 200 og øya var truet med fraflytting.

fiskesprett_kalender.svg

30 år

Lakseproduksjon har satt sitt preg på Torsken på Senja i 30 år. Produsenten Wilsgård har nå kjøpt en nedlagt barneskole for å lære nye generasjoner om havbruk.

DSC_1372.jpg